Особистий кабінет

ГРОМАДСЬКИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

щодо замовлення, купівлі-продажу та доставки товарів

Цей договір є офіційною та громадською пропозицією Продавця укласти угоду купівлі-продажу Товару, що представлений на вебсайті https://shlifarb.com.ua/. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, цей договір є публічним, тобто його умови однакові для всіх покупців без винятку (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без віддання переваги одному покупцеві перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець повністю приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення у розділі «Кошик» та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Громадська оферта (далі - «Оферта») - громадська пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2. Товар чи Послуга – об'єкт угоди сторін, обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://shlifarb.com.ua/, створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на основі ознайомлення Покупця з пропонованим Продавцем описом Товару через мережу Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацю від Продавця, розміщує замовлення на придбання товару, представленого на сайті Інтернет-магазину з метою, не пов'язаною з веденням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець:
– ФОП «Марш Наталія Олександрівна» (ідентифікаційний код 2803508105), фізична особа підприємець, створена та діюча згідно з чинним законодавством України, місцезнаходження якого: 01013, Київ, вул. Деревообробна, 5
– ТОВ «ШЛІФАРБ» (код ЕДРПОУ 40523001), юридична особа, створена та діюча згідно з чинним законодавством України, місцезнаходження офісу: 01013, Київ, вул. Деревообробна, 5

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного та безумовного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. За бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик», або зробивши замовлення через електронну пошту або за телефоном, зазначеним у розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю у випадку, якщо дані, вказані Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають сумнів у їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. Прізвище, ім'я Покупця.

3.3.2. Адресу, за якою слід доставити Товар (якщо доставка за адресою Покупця).

3.3.3. Контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якій зі Сторін договору потрібна додаткова інформація, вона має право запитати її у іншої Сторони. У випадку ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товару в Інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в пп. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови цієї пропозиції (пропоновані умови придбання Товару) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім того, укладаючи договір Покупець підтверджує, що він поінформований (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця для виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна та Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Усі ціни на Товари та послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем в повному обсязі, не може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець оплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Вартість Товару, зазначена на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару за адресою Покупця.

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару за адресою Покупця за запитом Покупця, відправивши лист на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора Інтернет-магазину.

4.6. Зобов'язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами,вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Оплата та Доставка».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (цілісність пакування товару яке могло бути пошкоджено при  транспортуванні службами доставки (перевізником), назва товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку/або в замовленні/або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, його зовнішнього вигляду та комплектності.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем у місті доставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця або при передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику), обраному Покупцем.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов'язаний:

5.1.1. Передати Покупцю товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати жодну приватну інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та при виконанні замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладання Договору ознайомитися з вмістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. Для виконання Продавцем своїх обов'язків перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого Товару.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи день покупки. Повернення товару належної якості здійснюється, якщо він не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві при оплаті Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню за підставами, передбаченими цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинного законодавства України.

6.3. Вартість товару повертається шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом установленого гарантійного терміну недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та в терміни, передбачені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів". При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків строк на їх усунення розраховується з дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальності за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, який має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (в т.ч. за бажанням Покупця нестандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація тощо). Підтвердженням того, що товар має індивідуально визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в Інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, зазначеною на сайті в розділі «Контакти».

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, завдану Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у випадку надання Покупцем недостовірної або фальшивої інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, таких як: війна чи воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність та захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації чи оформленні Замовлення, Покупець дає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець відповідає за підтримання своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за некоректне виконання чи невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або її невідповідність дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладений на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Найменування: ТОВ «ШЛІФАРБ»
Адреса: 01013, Київ, вул. Деревообробна, 5
Код ЄДРПОУ: 40523001
Індивідуальний податковий номер: 405230026501 Платник ПДВ з 01.07.2016 р.
Розрахунковий рахунок (р/р): UA963052990000026002026218866
МФО: 300711
Банк: ПриватБанк